• 1

 
 
Hindistan – Türkiye arasýndaki sýcak ve dostane iliþkiler eskiye dayanmaktadýr ve çeþitli faktörler bu iliþkiler üzerinde etkili olmuþtur.

Hindistan ve Türkiye arasýnda tarihten gelen köklü ve derin baðlar vardýr. Osmanlý Sultaný ile Hindistan’daki Müslüman hükümdarlar arasýnda diplomatik elçilerin ilk deðiþimi 1481-82 senelerine kadar uzanýr. Ancak 16. yüzyýl sonrasý Osmanlý’nýn Hindistan ile olan iliþkileri zayýflamýþ

 
Hindistan
Tarih
Kültür
Egitim
Hindistan Turizm
Hint Medya
Hindistan Bilgi
   
Hindistan - Türkiye
Hindistan-Türkiye Iliskileri
Hindistan içinde Turkis Basin
Yerel Ihaleler
HINDISTAN-TÜRKIYE (Ticari ve Ekonomik Iliskiler ve Gelecege Dair Beklentiler)
   
   
   
   
Konsolusluk Hizmetleri
Vize Hizmetleri
Pasaport Hizmetleri
PIO Karti
OCI Karti
Kayit ve NRI/OCI/PIO
Hint Pasaport Tutucu için vize bilgileri Türkiye'yi ziyaret

 
Haberler
 
 
 


  Department of Commerce
Government of India external link
Department of Industrial Policy & Promotion Government of India external link
Ministry Of Human Resource Development Government of India external link
Indian Brand Equity Foundation
Government of India external link